Khamis, 4 Februari 2010

Selamat Datang

Assalammualaikum dan salam sejahtera kepada pelawat-pelawat blog tokoh cerpen Ali Majod. Sebesar-besar kesyukuran dirafakkan ke atas Allah s.w.t. atas limpahan kurnia-Nya, segala persiapan sepanjang beberapa minggu menyiapkan tugasan ini, akhirnya blog untuk menempatkan segala informasi mengenai tokoh Ali Majod berjaya disempurnakan dengan jayanya. Menjadi harapan kami untuk semua maklumat yang dimasukkan ke dalam blog ini dapat menjadi rujukan kepada semua. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah bagi kursus Cerpen Melayu, Dr. Mawar Shafie yang banyak memberi pandangan dan pendapat dalam menyempurnakan blog. Terima kasih tidak terhingga juga kepada rakan-rakan dan sesiapa sahaja yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung kerana sumbangan anda dalam menyiapkan tugasan ini amat kami hargai.
Blog Ali Majod yang dihasilkan ini merupakan salah satu tugasan yang perlu disempurnakan bagi memenuhi keperluan markah kursus SKMM1043, Cerpen Melayu. Tugasan ini melibatkan pelajar-pelajar Tahun 1 daripada Jabatan Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (PBKKM), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia bagi sesi 2009/2010. Selain daripada tokoh cerpen Ali Majod, terdapat juga pelajar-pelajar daripada kursus ini menyediakan blog mengenai tokoh-tokoh cerpen yang lain seperti Ishak Haji Muhammad, Usman Awang, Hamzah Hussain, Awam il-Sarkam, A. Samad Said, Salmi Manja, Zaharah Nawawi, Mana Sikana, dan Abdullah Tahir. Segala persiapan dan pemarkahan menyediakan blog ini dinilai oleh pensyarah kursus ini yang juga Ketua Program bagi Program Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Dr. Mawar Shafie. Penyediaan blog yang mengkaji mengenai seseorang tokoh ini diharapkan bukan hanya sekadar memenuhi keperluan markah tetapi diharapkan dapat menjadi rujukan kepada masyarakat umum yang kini menjadikan internet sebagai salah satu cara mendapatkan maklumat.

Latar Belakang Tokoh

Mohamad Ali Bin Majod dilahirkan pada 12 September 1940 di Kampung Ayer Penaga, Gemencheh, Negeri Sembilan. Pendidikan awal Ali Majod ialah:
  • Sekolah Melayu Sungai Jernih (1848-1955)
  • Sekolah Melayu Gemencheh (1956-1957)

Setelah menamatkan pelajaran di sekolah, Ali Majod meneruskan pengajian tinggi iaitu di:

Beliau yang juga menggunakan nama penanya Ali Majod telah mula menulis semenjak di bangku sekolah lagi dengan menghasilkan puisi. Sewaktu menuntut di Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, beliau telah memenangi Hadiah Tunas Sastera 1961 sempena Peraduan Mengarang Cerpen di maktab tersebut. Hasil karya Ali Majod mula mendapat perhatian daripada pihak akhbar dan majalah setelah salah sebuah karya beliau memenangi Hadiah $100 cerpen Berita Harian pada tahun 1961. Penghasilan karya oleh beliau tidak terhenti setelah menjadi pendidik malah beliau semakin giat dalam penghasilan karya walaupun mempunyai komitmen sebagai seorang guru terutama sekali dalam penghasilan karya cerpen. Selain daripada menjadi seorang guru, Ali Majod juga pernah bertugas sebagai seorang pegawai di Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei, dan editor di Unit Buku Kanak-kanak dan Remaja Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.